Nyheder

01-05-2023

.                                                                             

INDKALDELSE TIL

REPRÆSENTANTSKABSMØDE I VIBY IDRÆTSFORENING

MANDAG den 15 maj 2023 kl 19:00 I KLUBHUSET – Peters Corner


Dagsorden iflg. vedtægterne:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Hovedbestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse af årsregnskab
 4. Beretning fra afdelingerne
 5. Behandling af indkomne forslag 
 6. Valg af forretningsudvalgsmedlemmer, suppleanter og revisorer

 

 • Formand Erna Damgaard – ikke på valg - Valgt i 2022
 • Sekretær Marie Kanstrup – ikke på valg  - Valgt i 2022
 • Medlem  Trine Poulsen - ikke på valg - stopper - ledig post
 • Næstformand Alex Nørgaard –på valg
 • Kasserer Preben Dall – på valg - stopper - ledig post

     

      Valg af :2 suppleanter

 • Per Nielsen og Ole Wessel – på valg -

 

      Valg af :2 revisorer

 • Preben Nielsen og Betty Pedersen – på valg -

 

     Valg af:1 revisorsuppleant

 • Merete Stilling – på valg - 

 

Punkt 7 - EventueltForslag der ønskes behandlet på mødet skal foreligge skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før repræsentantskabsmødet

 

Mødet suspenderes kl. 20:00 for uddeling af pokaler


Venlig hilsen

Viby IF


26-07-2021

.                                                                             

INDKALDELSE TIL

REPRÆSENTANTSKABSMØDE I VIBY IDRÆTSFORENING

ONSDAG DEN 1. SEPTEMBER 2021 KL 18:30 I KLUBHUSET – Peters Corner


Dagsorden iflg. vedtægterne:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Hovedbestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse af årsregnskab
 4. Beretning fra afdelingerne
 5. Behandling af indkomne forslag (Forslag om ændring af vedtægter)
 6. Valg af forretningsudvalgsmedlemmer, suppleanter og revisorer

 

 • Formand Erna Damgaard – ikke på valg
 • Sekretær Marie Kanstrup – ikke på valg
 • Medlem  vakant
 • Næstformand Alex Nørgaard – på valg
 • Kasserer Preben Dall – på valg

     

      Valg af:2 suppleanter

 • Per Nielsen og Ole Wessel – på valg

 

      Valg af:2 revisorer

 • Preben Nielsen og Betty Pedersen – på valg

 

     Valg af:1 revisorsuppleant

 • Vakant – på valg

 

Punkt 7 - EventueltForslag der ønskes behandlet på mødet skal foreligge skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før repræsentantskabsmødet

 

Mødet suspenderes kl. 19:30 for uddeling af pokaler

Venlig hilsen

Viby IF


03.08.2020

REPRÆSENTANTSKABSMØDE I VIBY IDRÆTSFORENING

ONSDAG DEN 26. AUGUST 2020 KL 20.00 I KLUBHUSET – Peters Corner


Dagsorden iflg. vedtægterne.


Forslag der ønskes behandlet på mødet skal foreligge skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før repræsentantskabsmødet


Venlig hilsen

Viby IF


2019 - Referat

REPRÆSENTANTSKABSMØDE I VIBY IDRÆTSFORENING

MANDAG DEN 20. MAJ 2019 KL. 20.00 I KLUBHUSET

 

Referat:

 

1. Valg af dirigent

Forslag fra bestyrelsen: Peter Vestergaard. Valgt


2. Hovedbestyrelsens beretning

Beretningen affødte lidt snak om seniorsport tirsdag morgen 8.30-10.00. Vi krydser fingre for der kommer flere der vil benytte sig af det gode tilbud.

Beretningen blev godkendt.


3. Aflæggelse af årsregnskab

Underskuddet skyldes mest af alt 100 års jubilæet og tab på Danske Bank aktier. Desuden har bedre internet kostet lidt ekstra. Endelig har Peter købt ny opvaskemaskine (nødvendig udskiftning)

Hovedbestyrelsen administrerer Viby Løbernes penge.

 

Spørgsmål/Kommentarer:

Hvordan var resultatet for Oktober festen?

Uddelt overskud på 37.600 plus 13.000 der gemmes som buffer til næste fest.

Nada synes det er dyrt med TV-pakken ?

Preben svarer at der er allerede sparet en pakke væk. Det er bare generelt dyrt, når der skal vises noget offentligt.

Regnskabet er enstemmigt godkendt.


4. Beretning fra afdelingerne.


5. Behandling af indkomne forslag

Ingen modtaget


6. Valg af forretningsudvalgsmedlemmer, suppleanter og revisorer

forretningsudvalgsmedlemmer på valg:

Alex Nørgaard – Villig til genvalg. Valgt.

Preben Dall – Villig til genvalg. Valgt.

 

Suppleanterne (Per Dam og Ole Vessel) er begge villige til genvalg. Valgt (in absentia).

Revisorerne (Preben Nielsen og Ninna Juul) er villige til at fortsætte. Valgt.

Revisorsuppleant: in absentia blev Betty Aagaard genvalgt.


7. Eventuelt

Erna ønskede at fremhæve det store arbejde Randi og Preben har lagt nede på Viby Idrætsanlæg. Tre initiativer igangsat på det seneste. Det er rigtig flot. Alle var enige om at rette en stor tak til Randi & Preben.


01.05.2019

REPRÆSENTANTSKABSMØDE I VIBY IDRÆTSFORENING

MANDAG DEN 20. MAJ 2019 KL 20.00 I KLUBHUSET – Peters Corner


Dagsorden iflg. vedtægterne.


Forslag der ønskes behandlet på mødet skal foreligge skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før repræsentantskabsmødet


Venlig hilsen

Viby IF01.05.2018

REPRÆSENTANTSKABSMØDE I VIBY IDRÆTSFORENING

ONSDAG DEN 23. MAJ 2018 KL 20.00 I KLUBHUSET – Peters CornerDagsorden iflg. vedtægterne:


 1. Valg af dirigent
 2. Hovedbestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse af årsregnskab
 4. Beretning fra afdelingerne
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af forretningsudvalgsmedlemmer, suppleanter og revisorer
 • forretningsudvalgsmedl. på valg:

Marie Kanstrup – villig til genvalg

Erik Hingeberg – modtager ikke genvalg

Randi Dall – villig til genvalg

 • Valg af:

2 suppleanter

2 revisorer og 1 revisorsuppleant

 1. Eventuelt


Forslag der ønskes behandlet på mødet skal foreligge skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før repræsentantskabsmødet


Venlig hilsen

Viby IF

26.04.2017

REPRÆSENTANTSKABSMØDE I VIBY IDRÆTSFORENING

ONSDAG DEN 17. MAJ 2017 KL 20.00 I KLUBHUSET - LOKALE 3


Dagsorden iflg. vedtægterne:


 1. Valg af dirigent
 2. Hovedbestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse af årsregnskab
 4. Beretning fra afdelingerne
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af forretningsudvalgsmedlemmer, suppleanter og revisorer
 • Forretningsudvalgsmedl. på valg:

Alex Nørgaard – villig til genvalg

Betty Aagaard – modtager ikke genvalg

Kjeld Pedersen – villig til genvalg

Preben Dall – villig til genvalg

 • Valg af:

2 suppleanter

2 revisorer og 1 revisorsuppleant

 1. Eventuelt


Forslag der ønskes behandlet på mødet skal foreligge skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før repræsentantskabsmødet

NB! Mødet afbrydes kl. 21.00 for at give plads til uddeling af hovedbestyrelsens pokaler. Efterfølgende genoptages mødet.

25.05.2016

Den 18. maj 2016 blev der afholdt repræsentantskabsmøde i Viby IF. Der var tre personer på valg, og de tre havde alle valgt at genopstille, hvilket betyder at forretningsudvalget er identisk med det der var inden mødet.

Forretningudvalget ser ud som følger:

Randi Dall – formand m/k

Alex Nørgaard – næstformand

Betty Aagaard – kasserer

Erik Hingebjerg Heltoft – sekretær

Preben Dall – medlem

Marie Kanstrup – medlem


Derudover er afdelingsformændene repræsenteret i hovedbestyrelsen:

Morten Jespersen – basket afd.

Alex Nørgaard – fodbold afd. (også i forr.udvalg)

Kjeld Pedersen – gymnastik afd.

Erik Hingebjerg Heltoft – håndbold afd. (også i forr.udvalg)

Kari Düval – tennis


Som altid blev hovdbestyrelsens 8 pokaler også uddelt til:

”Leg med bold trioen” – Den danske banks fad (gym. Afd.)

Suzanne Poulsen – AGF jubilæumspokalen (gym afd.)

Eva Schrøder Nielsen og Ove Fugl Svendsen – Tidligere hovedformænds jubilæumsfad (basket afd.)

Magnus Kræpping  Andersen  - Årets Figther (basket afd.)

Mads Bo Jensen – Initiativpokalen (håndbold afd.)

Anders Møller – Oldboys 75 års jubilæumspokal (håndbold afd.)

Paw K. Madsen – Viby Idrætsparks lederpokal (fodbold afd.)

Karen Margrethe Pedersen – Hovedbestyrelsens pokal (fodbold afd.)


Derudover var der en 10-års nål til:

Morten Jespersen


27.04.2016

Der afholdes repræsentantsskabsmøde i Viby Idræfts Forening


ONSDAG DEN 18. MAJ 2016 KL.20.00 I KLUBHUSET LOKALE 3


Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Hovedbestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse af årsregnskab
 4. Beretning fra afdelingerne
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af forretningsudvalgsmedlemmer, suppleanter og revisorer
 1. Forretningsudvalgsmedl. på valg:
 2. Erik Hingebjerg Heltoft – villig til genvalg
 3. Marie Kanstrup – villig til genvalg
 4. Randi Dall – villig til genvalg
 5. 2 suppleanter
 6. 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 1. Eventuelt


NB! Mødet afbrydes kl. 21.00 for at give plads til uddeling af hovedbestyrelsens pokaler. Efterfølgende genoptages mødet.


Venlig hilsen

Viby IF


Forslag der ønskes behandlet skal foreligge skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før repræsentantskabsmødet.


28.05.2016


Efter repræsentantskabsmødet den 26.maj 2015 ser hovedbestyrelsen ud som følger:

Forretningsudvalget:

Randi Dall – formand

Alex Nørgaard – næstformand

Betty Aagaard – kasserer

Erik Hingeberg  Heltoft– sekretær

Preben Dall - medlem

Maria Kanstrup – medlem


Derudover er afdelingernes formænd i hovdbestyrelsen:

Morten Jespersen – basket

Kjeld Pedersen – gymnastik

Kari  Duwel – tennis

Alex Nørgaard – fodbold (også forr.udvalg)

Erik Hingeberg Heltoft – håndbold (også forr. Udvalg)


På repræsentantskabsmødet blev klubbens pokaler uddelt til følgende:

Anders  Horup – baskettidligere hovedformænds jubilæums fad

Hardy Kock – gymnastikhovedbestyrelsens pokal

Vagn Nielsen – fodboldViby idrætsparks lederpokal

”Antiloperne” – gymnastik Årets fighter

Andreas Boel Kristensen – basketInitiativpokalen

Frede Hansen – fodboldOldboys 75 års jubilæumspokal

Peter Nielsen – håndboldDen danske banks fad

”U18 drenge” – håndboldAGF jubilæumspokal

Endelig var der 20-årsnål til Per Knudsen – tidligere kasserer i tennis


06.05.2015


Der afholdes repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening


Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 20.00 i klubhuset.


Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Hovedbestyrelsens beretning

3. Aflæggelse af årsregnskab

4. Beretning fra afdelingerne

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af:

-  Forretningsudvalgsmedlemmer

På valg er:  Alex Nørgaard – villig til genvalg

  Betty Aagaard – villig til genvalg

  Kjeld Pedersen – villig til genvalg

  Preben Dall – villig til genvalg

-  2 suppleanter

-  2 revisorer og 1 revisorsuppleant

7. Eventuelt


NB! Mødet afbrydes kl. 21.00 for at give plads til uddeling af hovedbestyrelsens pokaler. Efterfølgende genoptages mødet.


Venlig hilsen

Viby IF

Viby, den 6. maj 201530.06.2014


Der er skiftet hjemmeside udbyder, hvorfor flere undersider i en periode vil være at finde som "Under ombygning" og nyheder ældre end det seneste repræsentantskabsmøde er ikke ført med over.12.05.2014


Der afholdes repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening


Tirsdag den 27. maj 2014 kl.20.00


i klubhuset.


Dagsorden:


1.   Valg af dirigent

2.   Hovedbestyrelsens beretning

3.   Aflæggelse af årsregnskab

4.   Beretning fra afdelingerne

5.   Behandling af indkomne forslag

6.   Valg af:

            -          Forretningsudvalgsmedlemmer

           På valg er:   Henning Bøtker - villig til genvalg

                                    Søren Nielsen – modtager ikke genvalg

                                    Randi Dall – villig til genvalg

            -          2 suppleanter

            -          2 revisorer og 1 revisorsuppleant

7.   Eventuelt

NB! Mødet afbrydes kl. 21.00 for at give plads til uddeling af hovedbestyrelsens pokaler. Efterfølgende genoptages mødet.


Venlig hilsen


Viby IF