Nyheder

Viby Idrætsforening

Foreningens formål er at fremme interessen for idræt,

og organisere idrætsudøvelse såvel på elite - som motionsplan.

Foreningen skal herigennem søge at være et naturligt samlingspunkt i området,

og sikre alle generationer gode fritidsbeskæftigelsesmuligheder.

01.05.2018

REPRÆSENTANTSKABSMØDE I VIBY IDRÆTSFORENING

ONSDAG DEN 23. MAJ 2018 KL 20.00 I KLUBHUSET – Peters Corner

 

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Hovedbestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse af årsregnskab
 4. Beretning fra afdelingerne
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af forretningsudvalgsmedlemmer, suppleanter og revisorer
  • forretningsudvalgsmedl. på valg:

Marie Kanstrup – villig til genvalg

Erik Hingeberg – modtager ikke genvalg

Randi Dall – villig til genvalg

 • Valg af:

2 suppleanter

2 revisorer og 1 revisorsuppleant

 1. Eventuelt

 

Forslag der ønskes behandlet på mødet skal foreligge skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før repræsentantskabsmødet

 

Venlig hilsen

Viby IF

26.04.2017

REPRÆSENTANTSKABSMØDE I VIBY IDRÆTSFORENING

ONSDAG DEN 17. MAJ 2017 KL 20.00 I KLUBHUSET - LOKALE 3

 

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Hovedbestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse af årsregnskab
 4. Beretning fra afdelingerne
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af forretningsudvalgsmedlemmer, suppleanter og revisorer
  • Forretningsudvalgsmedl. på valg:

Alex Nørgaard – villig til genvalg

Betty Aagaard – modtager ikke genvalg

Kjeld Pedersen – villig til genvalg

Preben Dall – villig til genvalg

 • Valg af:

2 suppleanter

2 revisorer og 1 revisorsuppleant

 1. Eventuelt

 

Forslag der ønskes behandlet på mødet skal foreligge skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før repræsentantskabsmødet

NB! Mødet afbrydes kl. 21.00 for at give plads til uddeling af hovedbestyrelsens pokaler. Efterfølgende genoptages mødet.

25.05.2016

Den 18. maj 2016 blev der afholdt repræsentantskabsmøde i Viby IF. Der var tre personer på valg, og de tre havde alle valgt at genopstille, hvilket betyder at forretningsudvalget er identisk med det der var inden mødet.

Forretningudvalget ser ud som følger:

Randi Dall – formand m/k

Alex Nørgaard – næstformand

Betty Aagaard – kasserer

Erik Hingebjerg Heltoft – sekretær

Preben Dall – medlem

Marie Kanstrup – medlem

 

Derudover er afdelingsformændene repræsenteret i hovedbestyrelsen:

Morten Jespersen – basket afd.

Alex Nørgaard – fodbold afd. (også i forr.udvalg)

Kjeld Pedersen – gymnastik afd.

Erik Hingebjerg Heltoft – håndbold afd. (også i forr.udvalg)

Kari Düval – tennis

 

Som altid blev hovdbestyrelsens 8 pokaler også uddelt til:

”Leg med bold trioen” – Den danske banks fad (gym. Afd.)

Suzanne Poulsen – AGF jubilæumspokalen (gym afd.)

Eva Schrøder Nielsen og Ove Fugl Svendsen – Tidligere hovedformænds jubilæumsfad (basket afd.)

Magnus Kræpping Andersen - Årets Figther (basket afd.)

Mads Bo Jensen – Initiativpokalen (håndbold afd.)

Anders Møller – Oldboys 75 års jubilæumspokal (håndbold afd.)

Paw K. Madsen – Viby Idrætsparks lederpokal (fodbold afd.)

Karen Margrethe Pedersen – Hovedbestyrelsens pokal (fodbold afd.)

 

Derudover var der en 10-års nål til:

Morten Jespersen

 

27.04.2016

Der afholdes repræsentantsskabsmøde i Viby Idræfts Forening

 

ONSDAG DEN 18. MAJ 2016 KL.20.00 I KLUBHUSET LOKALE 3

 

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Hovedbestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse af årsregnskab
 4. Beretning fra afdelingerne
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af forretningsudvalgsmedlemmer, suppleanter og revisorer
  1. Forretningsudvalgsmedl. på valg:
 1. Erik Hingebjerg Heltoft – villig til genvalg
 2. Marie Kanstrup – villig til genvalg
 3. Randi Dall – villig til genvalg
 1. 2 suppleanter
 2. 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 1. Eventuelt

 

NB! Mødet afbrydes kl. 21.00 for at give plads til uddeling af hovedbestyrelsens pokaler. Efterfølgende genoptages mødet.

 

Venlig hilsen

Viby IF

 

Forslag der ønskes behandlet skal foreligge skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før repræsentantskabsmødet.

 

28.05.2016

 

Efter repræsentantskabsmødet den 26.maj 2015 ser hovedbestyrelsen ud som følger:

Forretningsudvalget:

Randi Dall – formand

Alex Nørgaard – næstformand

Betty Aagaard – kasserer

Erik Hingeberg Heltoft– sekretær

Preben Dall - medlem

Maria Kanstrup – medlem

 

Derudover er afdelingernes formænd i hovdbestyrelsen:

Morten Jespersen – basket

Kjeld Pedersen – gymnastik

Kari Duwel – tennis

Alex Nørgaard – fodbold (også forr.udvalg)

Erik Hingeberg Heltoft – håndbold (også forr. Udvalg)

 

På repræsentantskabsmødet blev klubbens pokaler uddelt til følgende:

Anders Horup – baskettidligere hovedformænds jubilæums fad

Hardy Kock – gymnastikhovedbestyrelsens pokal

Vagn Nielsen – fodboldViby idrætsparks lederpokal

”Antiloperne” – gymnastik Årets fighter

Andreas Boel Kristensen – basketInitiativpokalen

Frede Hansen – fodboldOldboys 75 års jubilæumspokal

Peter Nielsen – håndboldDen danske banks fad

”U18 drenge” – håndboldAGF jubilæumspokal

Endelig var der 20-årsnål til Per Knudsen – tidligere kasserer i tennis

 

06.05.2015

 

Der afholdes repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening

 

Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 20.00 i klubhuset.

 

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Hovedbestyrelsens beretning

3. Aflæggelse af årsregnskab

4. Beretning fra afdelingerne

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af:

- Forretningsudvalgsmedlemmer

På valg er: Alex Nørgaard – villig til genvalg

Betty Aagaard – villig til genvalg

Kjeld Pedersen – villig til genvalg

Preben Dall – villig til genvalg

- 2 suppleanter

- 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

7. Eventuelt

 

NB! Mødet afbrydes kl. 21.00 for at give plads til uddeling af hovedbestyrelsens pokaler. Efterfølgende genoptages mødet.

 

Venlig hilsen

Viby IF

Viby, den 6. maj 2015

 

 

30.06.2014

 

Der er skiftet hjemmeside udbyder, hvorfor flere undersider i en periode vil være at finde som "Under ombygning" og nyheder ældre end det seneste repræsentantskabsmøde er ikke ført med over.

 

 

12.05.2014

 

Der afholdes repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening

 

Tirsdag den 27. maj 2014 kl.20.00

 

i klubhuset.

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent

2. Hovedbestyrelsens beretning

3. Aflæggelse af årsregnskab

4. Beretning fra afdelingerne

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af:

- Forretningsudvalgsmedlemmer

På valg er: Henning Bøtker - villig til genvalg

Søren Nielsen – modtager ikke genvalg

Randi Dall – villig til genvalg

- 2 suppleanter

- 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

7. Eventuelt

NB! Mødet afbrydes kl. 21.00 for at give plads til uddeling af hovedbestyrelsens pokaler. Efterfølgende genoptages mødet.

 

Venlig hilsen

 

Viby IF

Vibyhallerne - Skanderborgvej 224 - 8260 Viby J